IP adresy - proč je potřebujeme?

IPv4 (Internet Protocol version 4) adresa je číselná adresa používaná pro identifikaci jednotlivých síťových prvků, jako jsou počítače, firewally, routery nebo servery v síti, založené na protokolu IP. Tato adresa je 32 bitové číslo zapsané v desítkové soustavě a je rozdělena do čtyř oktetů oddělených tečkou. Každý oktet může nabývat hodnot od 0 do 255.
 
Existují různé druhy rozsahů IPv4 adres. Privátní adresy jsou adresy, které nejsou přístupné z Internetu a používají se pouze pro komunikaci v rámci privátních sítí. Tyto adresy jsou definovány v RFC 1918 a zahrnují následující třídy adres:
 
    10.0.0.0/8
    172.16.0.0/12
    192.168.0.0/16
 
Aby tyto RFC 1918 adresy mohly komunikovat směrem "do internetu", tak je třeba aby proběhl tzv. NAT (network address translation) z privátní na veřejnou adresu.
 
 
dalším typem adres jsou adresy nezbytné pro multicast komunikaci. Adresy pro multicast jsou určeny pro komunikaci v rámci skupiny zařízení. Tyto adresy jsou také definovány v rámci IPv4 protokolu a jsou zahrnuty do rozsahu 224.0.0.0 až 239.255.255.255. Příkladem použití multicastových adres může být protokol OSPF, který používá multicastovou adresu 224.0.0.5 pro komunikaci mezi sousedními routery v síti.
 
IPv4 adresy se staly nedostatečnými kvůli jejich omezenému množství a rostoucímu počtu připojených zařízení. Tento problém byl řešen vytvořením nové verze protokolu IP, IPv6 (Internet Protocol version 6), která používá 128bitovou adresu, což umožňuje až 2^128 unikátních adres. Tento rozsah adres umožňuje připojení velkého množství zařízení a zlepšuje bezpečnost a spolehlivost přenosu dat.
 
Veřejné IPv4 adresy jsou přidělovány organizacím a jednotlivcům pomocí regionálních internetových registrů (RIR), jako je například RIPE NCC nebo ARIN. Existuje několik organizací, které mají přiděleno velké množství IPv4 adres, jako je například IBM, které má přidělen rozsah 9.0.0.0/8 nebo Apple, který má 17.0.0.0/8 atd. (např Ford má 19.0.0.0/8) Tyto logicky těžily z toho, že si adresy a celé jejich bloky registrovaly v době, kdy to nebyl problém. Dnes je defacto nemožné získat bloky veřejných adres v IPv4 v takto velkém rozsahu.
11.04.2023